Klimatfrågan måste tas på allvar

GB Foods är ett globalt företag vars varumärke bygger på en historia som sträcker sig hela 260 år tillbaka i tiden. Vi har alltid tagit till vara på lokala smaker samtidigt som vi självklart inser att vi har ett ansvar gällande vår påverkan på miljö.

Anpassar hela värdekedjan

Att leverera smakrika, näringsrika, säkra och prisvärda produkter är vad vi brinner för. Vi är dessutom måna om att våra kunder ska må bra och känna att vi tar vårt miljöansvar på allvar. För oss är det viktigt att ha en tydlig vision om en arbetsmiljö som dels tar hänsyn till klimathotet och som dels främjar cirkulär ekonomi.

Vi anpassar hela värdekedjan – från produktionsdesign till konsumtion och återvinning – med strategier och initiativ som bidrar till en bättre värld. Detta genom ett ständigt växande utbud. Dessutom är vår strategi anpassad efter FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Främja fred och internationellt samarbete

De globala målen består av 17 punkter som byggs upp av 169 delmål. Målen förbinder FN:s 193 medlemsländer att utrota fattigdom och svält, minska ojämlikheter, säkerställa god utbildning och hälsa för alla samt skapa anständiga jobb och hållbar ekonomisk tillväxt. Huvudfokus för målen är också att främja fred och stärka internationellt samarbete.
Det går även att sammanfatta målen med att social, ekonomisk och miljömässig utveckling sammanlänkas med fred, säkerhet och internationellt arbete – samt att alla berörs och måste arbeta för hållbar utveckling.

Tillhörande Recept

Tack för att du
kontaktar oss

Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av lätt- och snabblagade recept och kunskap om matlagning från grunden.