Hållbarhet – en naturlig del av vardagen på GB Foods

Vi på GBFoods anser att det är viktigt att ta ansvar för de produkter vi producerar.

Vi är noga med vilka råvaror och förpackningar som används och arbetar ständigt med att förbättra de råvaruval eller förpackningar som kommer att få en positiv inverkan på produkter och Miljö.

Vi är anslutna till FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen som hjälper oss att säkerställa att vårt förpackningsmaterial tas om hand om och återvinns på rätt sätt. En viktig del av vår verksamhet är att man som användare på ett enkelt sätt skall kunna återvinna förpackningarna våra varor levereras i. För mer information om FTI, läs här:

https://www.ftiab.se

 

I Norden väljer vi att MSC – Certifiera samtliga våra produkter som innehåller mat från Havet. Vi ser det som en viktig del av vårt Hållbarhetsarbete att våra hav mår bra och att vi tar vara på de resurser vi får från dem. Vi tycker det är viktigt att dessa resurser skall finnas kvar för framtida generationer och det kan vi göra genom att ta vårt ansvar för ett Hållbart fiske. Fr mer information om MSC, läs här:

https://www.msc.org/se/

 

I de fall vi använder Palmolja i våra produkter är denna certifierad enligt RSPO standard. En viktig del av ett hållbart synsätt för oss är att vi bidrar till att behålla en bärkraftig jord över tid. För mer information om RSPO, läs här:

https://www.rspo.org/

 

På global nivå arbetar vi på GBFoods med flera olika projekt för att värna om vår värld. Vill du läsa mer om hur vi ser på en Hållbar framtid och vilka projekt vi för närvarande arbetar med, kan du läsa mer här:

https://www.thegbfoods.com/content/protecting-environment